Wisc-R Zeka Testi

WISC-R Çocuk Zeka Testi, 

6 ila 16 yaş arası çocuklar için uygundur.

 Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla bireysel olarak uygulanan bu test 1-1,5 saat sürmektedir. Fakat bu süre çocuğa göre değişiklik gösterebilir.

 

WISC-R Zeka Testleri, kendi içerisinde iki ana bölüme ayrılır.

  1. Sözel Zeka Bölümleri
  2. Performans Zeka Bölümleri

Her iki bölümde de 6’şar adet test bulunmaktadır. Bu iki bölüme ait testler birbiri ardına verilir.

Test uygulanmaya başladıktan sonra ara verilmeksizin testin tamamlanması gerekmektedir.

 

Sözel Zeka Bölümü Testlerinde Sorulan Sorular:

 Genel Bilgi: Bu bölümde çocuğun doğal ve kültürel yaşamından aldığı genel kültür bilgileri sorulur.

 

Benzerlikler: Çocuğa iki adet resim gösterilir ve soyutlama yeteneği test edilir.

 

Aritmetik: Süre sınırı olmakla birlikte, aritmetik işlemler ve problemler yöneltilir.

 

Sözcük Dağarcığı: Çocuğa kendi dilinde öğrendiği kelimeleri kullandıracak sorular sorulur.

 

Yargılama: Çocuğun önüne mantık ve muhakeme becerisini ölçecek problemler konur ve çözmesi istenir.

 

Sayı Dizisi: Sözel zekanın son bölümünde ise çocuğun işitsel hafızasını ölçme amaçlı sorular yöneltilir.

 

Performans Zeka Bölümü Testlerinde Sorulan Sorular:

 Resim tamamlama: Çocuğun önüne bir resim konur ve resimdeki eksiği tamamlaması istenir.

 

Resim düzenleme: Resimlerdeki sebep-sonuç ilişkisini oluşturabilme üzerine sorular sorulur.

 

Küplerle desen oluşturma: 3 boyutta ne kadar yaratıcı olduğunu öğrenmek için küplerden cisimler yaratması istenir.

 

Şifre: Karışık görselleri düzenleyerek şifre çözmeyi ne kadar hızlı yaptığı test edilir.

 

Labirentler: El-göz uyumunu ölçmek için labirentin sonuna ulaşma soruları sorulur.

 

!!Testi uygulayabilmek için meslek örgütleri tarafından verilen eğitim yaşantısına katılarak sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir.