Tomatis Metodu

TOMATİS METODU

Tomatis metodu işitme işlevleri düzgün çalışan kişilerde dinleme becerilerini geliştirmek için kullanılan pedagojik bir yöntemdir. Dinletilen müziğin tınısı ve şiddetini aniden ve beyin tarafından öngörülemez bir biçimde değiştirerek müzikal kontrastlar yaratan özel bir aygıt tarafından uygulanır. Bu kontrastlar beyini sürpriz etkisi yaratarak şaşırtır ve dikkat mekanizmalarını tetikler. Beyin bu sayede kendisini dinlemeye odaklar.

            Özel kulaklık sayesine hem hava yoluyla dinleme etkisi yaratır, hem de kemik yoluyla iletim sağlar. Bu iletim şekline kemikten iletim adını veriyoruz. Kemikten iletimde ses uyaranları doğrudan iç kulağa iletildiği için iç kulağı hava yoluyla gelen iletim için hazırlar ve dinlemenin etkisi ve kalitesi üzerine pozitif  bir etki yaratır.  Hava yolu ile gelen Tomatis uyaranları kulağın iletim yolundaki minimal kasları uyararak kasılıp gevşemesini sağlar. Bu kasılıp gevşemeler bir yerde bu kaslar üzerinde jimnastik etkisi yaratarak iç kulağın çalışma düzenini iyileştirir.

            Vestibül ve salyangoz beyne enerji sağlamak noktasına temel bir role sahiptir. Tomatis metodu vestibül ve salyangoz  üzerinde de uyarılmalar sağlayarak elektriksel iletimler haline dönüştürülen akustik seslerin beynin işitme merkezi üzerinden doğrudan prefrontal kortekse aktarımasını sağlar. Burada işlenen bilgi yine elektriksel iletimler halinde işitme merkezine dönüşünü sağlar. Bu beynin olması gereken normal elektriksel sinir iletim şeklidir. Tomatis yönteminin işitme sistemi ve beyin üzerinde son derece doğal ve rahatsızlığa yol açmayan bir etki yaratmasının sebebi budur. Bu etki öğrenme, dikkat, odaklanabilme, okuma anlama ve dinleme, iletişim ve duyusal işleme becerilerinin gelişmesini sağlar.

            Diğer bir açıdan değerlendirecek olursak Tomatis metodu sağ ve sol kulağın dengeli çalışmasını sağlayarak düşünme, akıl yürütme ve analiz yapabilme gücünü de artırır.  Yine aynı etki ince ve kaba motor becerilerin gelişmesi  ve denge mekanizması üzerinde  geliştirici etki sağlamaktadır.

            Vestibül ve salyangozda Tomatis etkisi ile oluşan beyinsel enerji  beynin enerji döngüsünü olumlu yönde etkileyerek ruhsal ve duygusal iyileşmeyi de sağlar. Böylelikle depresyon, özgüven kaybı, stres bozuklukları başta olmak üzere bir çok  ruhsal ve duygusal rahatsızlığın da  bu yöntemle iyileşebildiğini görmekteyiz.

KULLANILAN ALANLAR

            Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu;

            Dikkat ve odaklanma problemleri ( hiperaktiviteden bağımsız )

            Özel öğrenme güçlüğü (disleksi) ve diğer öğrenme problemleri;

            Yaygın gelişimsel bozukluklar (OTİZM );

            Okuma ve anlama gelişiminin desteklenmesi;

            Gecikmiş konuşma ve tüm konuşma problemleri;

            Duygusal bozukluklar ( depresyon, kaygı, stres problemleri vs. );

            Motor bozukluklar ( ince ve kaba motor beceriler ve denge koordinasyon);

            Kişisel gelişim ve iyi oluş hali;

            Doğuma hazırlık;

            Yabancı dil edinimi

NASIL UYGULANIR?

            TOMATİS Metodu uygulaması 2 yaştan itibaren, normal işitebilen her birey için uygundur.  Tomatis’e özel bir bilgisayar programında kişiye özel dinleme programları oluşturulur. Oluşturulan bu programlar özel bir dinleme aygıtına yüklenerek dinlemeye hazır hale getirilir. Bu özel dinleme aygıtı ve özel kulaklığı ile seanslar başlatılır. Bu dinlemeler Tomatis metodunun belirlemiş olduğu bir disiplin çerçevesi içinde yürütülür.

            Tomatis etkisinin kalıcı bir pedagojik forma ulaşabilmesi için 3 kur önerilmektedir. Her bir kur 13 seanstan oluşmaktadır. Her bir seans da ikişer saatlik dinlemelerden oluşmaktadır. Önerilen bu üç kur ard arda değil aralarında belli bir zaman aralığıyla düzenlenmektedir. Çünkü kalıcı gelişimin sağlanması için yuğun bir uyarılma dönemi sonrasında belli bir bekleme döneminin de olması gerekmektedir.

            Tomatis metodu konusunda daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz kurumumuz ile iletişime geçmeniz yeterli olacaktır.