Hiperaktivite

Hiperaktivite

Hiperaktivite aşırı hareketlilik anlamına gelir ve kaynağı biyolojiktir. Her çocuğun hareketli olması hiperaktivitenin olduğu anlamına gelmez. Aşırı hareketlilik hali genellikle günlük işlevlerde aile ve öğretmenler için sorun oluşturur. Dürtüselliğin de görüldüğü bu çocuklar kendilerini kontrol etmekte zorluk yaşarlar, beklemek istemezler ve aceleci olurlar.

Belirtiler

Aşırı hareketlidirler.

İsteklerini ve dürtülerini engelleyemezler.

Ev içinde bile koştururlar, eşyaları devamlı kurcalarlar.

Sürekli konuşurlar, karşıdakini dinlemekte zorlanırlar ve soruların tamamlanmasını beklemeden cevap verirler.

Başkalarını itme, vurma, çekiştirme gibi davranışlar sık görülür.

Ödevlerini yapmakta zorluk çekerler.

Uzun süre bir iş ile ilgilenemezler.

Kurallara uymakta zorlanırlar.

Tedavi

Hiperaktivitenin erken teşhis edilmesi erken müdahale için çok önemlidir. Dikkat eksikliğinin hiperaktiviteye eşlik ettiği durumlar söz konusu olabilir. İlaç tedavisinin yanı sıra bireysel destek programlarına katılmaları gerekmektedir.