Özel Eğitim

Özel Eğitim Nedir?

 

          Özel eğitim, özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile özel eğitim gerektiren bireylerin bireysel yeterliliklerine dayalı, gelişim özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir.     

         Tanımda sözü edilen özel yetiştirilmiş personel, öncelikle özel eğitim alanında yetişmiş ve üniversitelerin özel eğitim bölümünden mezun olmuş personeli ifade etmektedir. Özel eğitim gerektiren çocukların eğitiminde temel personel özel eğitim öğretmeni olmakla birlikte özel olarak yetiştirilmiş özel eğitim öğretmeninin yanı sıra pek çok uzmanlık alanından oluşan bir ekibi (Dil Konuşma Terapisti, Psikolog, Fizyoterapist) de ifade etmektedir.

         Özel gereksinimi olan çocuklar şu şekilde sınıflandırılmaktadır;

-Zihinsel Yetersizlik

-Yaygın Gelişimsel Bozukluk

-Dil Konuşma Güçlüğü

-Özgül Öğrenme Güçlüğü

-İşitme Yetersizliği

-Görme Yetersizliği

-Ortopedik Yetersizlik

-Sinir Sisteminin Zedelenmesi İle Ortaya Çıkan Yetersizlik

-Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu

-Süreğen Hastalık

-Sosyal Uyum Güçlüğü

-Duygusal Uyum Güçlüğü

-Birden Fazla Alanda Yetersizlik

-Üstün veya Özel Yetenek

 

 

 

 

Kurumumuzda Eğitim Süreci Nasıl İşlemektedir?

         Kurumumuzdan eğitim alacak bireylerin öncelikle değerlendirilip ihtiyaçları belirlenmektedir.  Daha sonra aile ve bireyin ilgi ve istekleri göz önüne alınarak ihtiyaçlarını gidermeye yönelik bireye en uygun programa karar verilip eğitimine başlanmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde eğitim programları farklı terapilerle (Tomatis, Duyu Bütünleme, Oyun Terapisi) desteklenmektedir.

         Eğitim süreci boyunca bireyin gelişimi takip edilmekte olup her seans sonunda aileye bilgi verilmekte ve gerekli ödevlendirilmeler yapılmaktadır. Haftalık yapılan toplantılarla çocuğun eğitiminde ihtiyaç duyulan diğer uzmanlar ile çocuğun performansı ve gelişimi hakkında bilgi alışverişinde bulunulmaktadır.