Disleksi - Öğrenme Güçlüğü

ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Özgül öğrenme güçlüğü, kişinin zekasının normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen beklenen akademik becerileri kazanamaması durumudur ve  disleksi (okuma güçlüğü), disgrafi ( yazma güçlüğü) ve diskalkuli (aritmetik bozukluk) şeklinde gruplandırılır.

Okul öncesi dönemde konuşma gelişiminde gecikme, algılama sorunları, koordinasyon ve kavram gelişimi zayıflığının olması öğrenme güçlüğünün erken tanısı için önemli belirtilerdir. Ancak özgül öğrenme güçlüğü okula başladığı zaman fark edilmektedir. Birçok alanda zeki oldukları görünmesine rağmen okul başarılarının düşük olması ile dikkat çekerler.

Okul Dönemi Belirtileri

Okuduğu bir parçayı anlamakta zorluk çekerler.

Okuma ve yazma becerilerinde akranlarından geridedirler.

Ödevlerini bitirmekte sık sık zorluklar yaşarlar.

Yazı yazarken bazı harf ve yazıları ters yazarlar, karıştırırlar. (b-d, m-n, 2-5 gibi)

Çarpım tablosunu, bazı aritmetik sembolleri öğrenmekte zorlanırlar.

Sesleri ayrıştırmada güçlük çekerler.

Tedavi

Özgül öğrenme güçlüğünün en temel tedavisi eğitimdir. Çocuk bir yandan okula devam ederken diğer yandan gelişimi yetersiz kalan alanlar belirlenmeli  özel bir eğitime alınmalıdır. Disleksi'de duyu bütünleme bozukluğu olabileceği de unutulmamalıdır...