Mental Retardasyon

 

Mental retardasyon kişinin becerilerinin, yeteneklerinin yaş ortalamasının altında seyretmesi ve standart eğitim sisteminin gerekliliklerini karşılamada eksiklikler yaşanması durumudur. Mental retardasyonun bir diğer ismi de zeka geriliğidir. Çocuk dikkat, akıl yürütme, hafıza, problem çözme gibi zihinsel faaliyetlerini yaş seviyesinin altında gösterir. Mental retardasyonun olup olmadığını belirlemek için çocuğa IQ testi uygulanır.