Serebral Palsi

Serebral palsi, gelişmekte olan beyinde meydana gelen , ilerleyici olmayan, vücut fonksiyonlarında kısıtlılığa sebep olan nörolojik bir hastalıktır.
 Beyinde etkilenen bölgeye göre şu şekilde sınıflandırılır:

-Spastik tip SP
**Hemiplejik
**Diplejik
**Quadriplejik
-Diskinetik Tip  SP
**Atetoid
**Distonik
-Ataksik Tip SP

Serebral palsi rehabilitasyonu en erken dönemde başlanmalıdır. Ve ekip halinde ilerlenmelidir. rehabilitasyon ekibinde 
-Pediatrik Fizyoterapist
-Çocuk Nöroloğu
-Özel eğitim Öğretmeni mutlaka olmalıdır.

Kurumumuzda serebral palsi rehabilitasyonu uzmanlarımız tarafından profesyonelce uygulanmaktadır..