Erken Müdahale

       Erken dönem fizyoterapi ve rehabilitasyon programları riskli bebeklere doğumdan sonra hemen başlanması gereken süreçtir. Bu  süreç yeni doğan ve çocuk servislerinde fizyoterapi merkezlerinde veya fizyoterapist tarafından önerilen ev programları şeklinde fizyoterapi yaklaşımlarını içerir. 

      Erken dönem fizyoterapi programlarına “riskli bebekler “ dahil edilmelidir. Riskli bebekler 37 haftanın altında doğan pramatüre bebeklerden düşük doğum ağırlığına sahip zamanında doğan veya çeşitli nedenlere bağlı gelişim geriliğinin görüldüğü bebekleri kapsayan bir gruptur. Gelişimsel geriliğe sebep olan nedenlerden bazıları arasında doğum sırasında oksijensiz kalma beyin kanaması solunum ve doğumsal kalp problemleri sarılık enfeksiyonlar tekrarlayan nöbetler sayılabilir.

    Erken dönem fizyoterapi programlarında değerlendirme önemli yer tutar.bu değerlendirmede fizyoterapistler altın rol oynarlar. Özellikle kaba ve ince motor gelişimde gecikmesi olan veya gelişimi şüpheli bebekleri değerlendirirler.bu değerlendirmenin amacı gelişimdeki gerilikleri tanımlamak çocuğa özgü fizyoterapi uygulamalarını planlamak çocuğun ilerlemesini gözlemlemektir.

    Gelişimsel fizyoterapi değerlendirmesi yaşa uygun duyusal-motor cevapları motor becerileri ve koordinasyonu gelişimsel postüral kontrol ve denge reaksiyonlarını kas-iskelet durumunu içermelidir.

     Erken dönem fizyoterapi ve rehabilitasyon neden gereklidir?

   Bebeğin yaşamının ilk yılı beyin gelişiminde kritik bir dönemdir.güncel çalışmalar.beyinde yüksek yenilenmenin ve hızlı öğrenmenin oluğu bebeklik süresince uygulanan müdahalenin daha etkili olabileceğini ileri sürmüştür.  

    Erken müdahale nörogelişimsel bozukluğa sahip bebeklerde Serebral palsi (SP) gibi fiziksel sonucu değiştirmese bile yüksek riskli bebeklerin takibi ikincil kas iskelet sistemi bozukluklarının azalmasına ve SP li çocukların fonksiyonel yeteneklerinin artmasına sebep olur.

   Erken dönem nörogelişimsel tedavi yaklaşımlarında amaç beynin yenilenmesinden yararlanarak normal hareketlerin gelişimini sağlamak fonksiyonel hareket yeteneğini geliştirmek kas – iskelet sistemi deformitelerinin oluşmasını engellemek normal hareketleri uyarmak orta hat oryantasyonunu arttırmak duyu girdisini arttırmak solunum ve beslenme problemlerini en aza indirmek postür düzgünlüğünü sağlamaktır.  

      Erken rehabilitasyonda ailenin önemi nedir ?

aile eğitimi erken dönem fizyoterapi programının en önemli parçasıdır. Ailenin bebeği kabullenmesi rehabilitasyon programına aktif katılımı  tedavi seanslarına düzenli gelmesi bebeğin yaşamının ileriki önemlerindeki ihtiyaçlarının karşılanması ve maksimum gelişimi elde etmesi için en temel şartlardandır. Bu yüzden aileye çocuğa uygun ev egzersiz programlarının verilmesi pozisyonlamaların ve tutuş tekniklerinin öğretilmesi aile eğitimi için gereklidir.