Özel Eğitim Raporları Silinir Mi?

Özel gereksinimli ailelerin özel eğitim raporu(Çöz-ger) alınırken en sık sordukları sorulardan birisidir bu soru... Ebeveyn olarak bakıldığında haklı bir sorudur. 

Rapor çocuğumun karşısına çıkar mı? 
Şimdi çıkarsa ileride silebilirmiyiz? 

Öncelikle şunu bilmek gerekir ki özel gereksinimi olan bir çocuğun karşısına çıkacak olan rapor değil eğitimsiz kalmaktır. Çoğu durumda uygun zamanda uygun eğitimi al(a)mayan bir çocuğun ileride bağımsız bir birey olarak yaşamını idame ettirme ihtimali azalır 

18 yaş altında bilinen raporlar sürelidir daimi değildir ve süresi bittiği zaman artık işlevsiz hale gelir alınan bir raporun ne zaman hangi tanı ve süreyle alındığı bir bir kayıttır ve tıpkı aşı kayıtlarımız, reçete kayıtlarımız ve tetkik sonuçlarınız gibi sağlık sistemi içinde saklanır.

Zaman içinde özel gereksinim ihtiyacı ortadan kalkan, artık tanı almayan çocuklar bizim için büyük bir mutluluk vesilesidir. Takip olduğunuz hekim gerekli olduğu zaman bu tanının artık bulunmadığı yönünde bir tek hekim raporu verebilir. Aileler genelde bunu raporu kaldırma olarak niteliyor ama ortada silinen bir bilgi yoktur. İhtiyaç halinde bu belgeyi hekiminiz uygun görürse alabilir ve ilgili bir yere ibraz edebilirsiniz. Bu imkan her yaşta mevcuttur. 
Bazı özellikli mesleklerde ise tıbbi kayıtlarınız derinlemesine incelenir ve bazı hastalıklar bu meslekleri yapamama sebebi olabilir. Bu kriterler zaman içinde değişebilir. Kurumların sağlık yönetmelikleri değişebilir. Fakat biz nasıl ki görme sorunu olan bir çocuğa gözlük verirken ''acaba ileride asker olamaz mı?'' diye düşünüp tedaviden vazgeçmiyorsak ,acil ameliyat gereken bir durumda ''Acaba bu ameliyat çocuğun polis olmasını engeller mi?'' deyip ameliyattan vazgeçmiyorsak, özel eğitim içinde henüz gerçekleşmemiş bir ihtimalleri düşünerek eğitimden vazgeçmemiz gerekir. Çünkü uygun eğitimi almaz ise istediğimiz o konumlara ulaşmak zaten zor olacaktır. 
Bazı ailelerde hiç rapor almayıp eğitime kendi imkanları ile sürdürmeyi tercih edebilir. Bu saygı duyulması gereken bir seçimdir. Ama bu seçim aileyi maddi olarak zorlayıp eğitim engelliyor ise çocuğu eğitimden mahrum bırakmamak gerekir. 
Aslolan çocuğun yüksek yararıdır..